Årsböcker

aha

i Vår årsbok aha samlar vi  nyheter från hela världen blir överskådlig nutidshistoria. aha årsbok hade premiär 2005 och följs av en ny bok varje år. Alla viktiga händelser som blev nyhetsstoff i våra tidningar samlas i kronologisk ordning i årsboken. aha årsbok blir efterhand som år läggs till år en överskådlig nutidshistoria. Med rappa texter och  världspressens bästa bilder.