Våra böcker

Vi på Bertmarks erbjuder böcker som både är en källa till kunskap och samtidigt en upplevelse för läsaren.

Våra bokverk är anpassade till 2000-talets design och form och vidareutvecklas hela tiden för att passa våra kunders behov. Böckerna vänder sig till läsare i alla åldrar med olika intressen. Små och stora händelser både i Sverige och i resten av världen samsas i våra årsböcker.

Medikon, vårt läkarlexikon består av sex band, där de fyra första är uppslagsdelen från a till ö och de sista två är temaband med specialinriktningar.

Årsböcker

Läkarlexikon